Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng Vpoint
1 100K Vpoint
2 70K Vpoint
3 50K Vpoint
4 - 5 30K Vpoint

# Nhân vật Relife Reset Lớp nhân vật Thế hệ
1 WanTer 0 89 Dimension Master WEBSHOP
2 THONGDlT 0 89 DarkLord WEBSHOP
3 QUYDO 0 89 Soul Master WEBSHOP
4 TocBacViAi 0 82 Grand Master WEBSHOP
5 TieuTinh 0 66 Dimension Master WEBSHOP