Lông vũ = Lông vÅ©
Gấu Trúc = Gấu Trúc
Đại quỷ = Đại quá»·
Lời chú giải = Lời chú giải
Dopple = Dopple
Lucky = Lucky
Sekeromikon = Sekeromikon
Condor = Condor
Thánh chỉ = Thánh chi
Nanh máu = Nanh máu
Chìa khóa Quỷ= Chì khẪ³ Quá»·
Con mắt Quỷ = Con mắt Quá»·
Banh Xuan = Bánh Xuân
Ruou... = Rượu Xuân
Huy hiệu Kundun : Huy hieu

BẪ¹ kết hợp chao - Bùa chao
Chaos - Chaos
Hoà ng Tộc - HHHT
Sáng Tạo - Cre
Hỗn Nguyên - Chao
Tâm Linh- Tâm linh
Sinh Mệnh - Sinh Mệnh
Condor - Linh hồn Con dor
Ä�ại Quá»· - Đại quỷ
Nữ Thần Bảo Há»™ - Nữ thần bảo hộ
Sững gãy - Sừng gãy
Há»™p quà - Hộp quà đỏ, xanh, tím


Dựa theo bài mẫu, các bạn có thể dùng Unikey với Bảng mã UTF-8 Literal để viết các vật phẩm trong game theo ý mình. Nhưng điều cần chú ý là phải ghi đúng tên vật phẩm có trong game